Andre psykiske plager

Det kan være andre psykiske plager som også er tilstede ved psykoselidelse, og  som er viktig å behandle.

Det kan være både angst og depresjon, noen kan ha tanker om selvmord, andre kan selvskade, en del er utsatt for traumer og noen kan streve med rus. I tillegg kan det som kalles forstyrrelser i selvopplevelsen være et fenomen noen opplever i forbindelse med psykose.