Tanker om selvmord

Noen personer med psykose- eller bipolar lidelse kan få tanker om å ta livet sitt.

Selvmordstanker kommer ofte i perioder med depresjon, men kan også komme utenom depresjon.

Det er viktig å vite at du kan få hjelp dersom du har tanker om selvmord.

Dersom du kjenner noen som har tanker om selvmord kan du lese om hvordan du kan hjelpe her.

Årsakene til at noen får selvmordstanker kan være mange og variere fra person til person.

Tanker om selvmord fører ikke nødvendigvis til at noen tar livet sitt, men øker sjansen for at en person gjør det. Det er vondt å streve med eksistensielle tanker, og det er viktig at slike tanker tas på alvor.

Personer med psykose- eller bipolar lidelse bør derfor få god behandling så tidlig som mulig. For mange vil behandling av depresjonen og alt som bedrer framtidsutsiktene minske sjansen for selvmord.

Selvmordstanker er vanligere enn man kanskje tror, og i de aller fleste tilfeller vil man oppleve at verden endrer seg til det bedre etter en stund.

Har du tanker om å ta livet ditt?

Noen ganger føles livet så håpløst at man ikke ser at det er mulig å fortsette.

Hvis du har tanker om å ta livet ditt, er det viktig å vite at du kan få hjelp.

De fleste mennesker vil oppleve vanskelig perioder i livet. Problemer kan hope seg opp, og livet kan være tøft.

Hvis du har psykose- eller bipolar lidelse, har du sannsynligvis kjent på dette. Ved disse psykiske lidelsene kan livet i perioder bli annerledes enn man hadde tenkt seg.

De fleste opplever symptomer som plagsomme, og det kan være skremmende å få en diagnose. Noen ganger kan det føles som om alt er vanskelig, vondt eller tomt, og at det ikke er håp om å få det bedre. I slike perioder kan noen få tanker om å ta livet sitt.

Likevel er det egentlig veldig få som ikke ønsker å leve. Det de fleste ønsker, er en forandring i livet sitt.

Mange som har opplevd en krise, har fått hjelp og kommet seg ut av krisen. Fra forskning vet vi at det er verst den første tiden man er psykisk syk.

For de fleste blir det bedre etter hvert. Hvis du har det vondt og føler at alt er håpløst, vet vi derfor at dette vil forandre seg. Det er viktig at du også vet det.

Nedenfor finner råd om hvordan du kan få hjelp.

Hva kan du gjøre hvis du har tanker om å ta livet ditt?

Ikke gi opp!

De fleste kommer seg gjennom kriser ved hjelp av venner, familie, fastlege eller offentlig hjelp. Når du snakker med andre, er det lettere å se at ting kan forandre seg og å finne nye løsninger.

Noen sier de opplever det å ha selvmordstanker som en slags redningsplanke. De kan oppleve at de kaster fra seg den planken hvis de forteller om selvmordstanken.

Vi vil gjerne understreke noe viktig i den sammenheng:

Ikke vær redd for å fortelle om tankene dine – de fleste opplever det faktisk som en lettelse å snakke om selvmordstanker.

Ikke vær redd for å bry andre – de fleste mennesker vil gjerne være til hjelp.

Gi deg selv en sjanse, og gi noen andre en sjanse til å hjelpe deg.

Tips og råd

Snakk med noen du stoler på

Det kan være en venn, en i familien, en lærer, helsesøster, lege, imam eller prest

Du kan ringe noen

Du kan ringe fastlegen din eller en legevakt

Snakk med behandleren din

Hvis du har en behandler (for eksempel psykolog eller psykiater), kan du snakke med ham eller henne.

Har du en kriseplan?

Hvis du har en krise/mestringsplan fra behandlingsstedet ditt, står det mest sannsynlig viktig kontaktpersoner og telefonnumre der

Har du tanker om å ta livet ditt NÅ?

Har du tanker om å ta livet ditt NÅ, ring 113

Er det vanskelig å snakke med noen ansikt til ansikt?

Da er det kanskje lettere å ringe en hjelpetelefon.

Her finner du noen aktuelle telefonnumre:

  • Mental helses hjelpetelefon – Si det med ord: TLF 116 123 (hele døgnet)
  • Kirkens SOS: TLF 22 40 00 40 (hele døgnet)
  • Kors på halsen – Røde kors-telefonen (for deg under 19 år): TLF 800 33 321 (hverdager kl 14 – 20)

Skriv eller chat.

Foretrekker du å skrive istedenfor å ringe? Da kan du få hjelp på disse nettsidene:

Kirkens SOS (kirkens-sos.no)

Kors På Halsen – Hjem (rodekors.no)

Kilder

Velg å leve – Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Psykoselidelser – Helsedirektoratet

Krisehjelp (nssfinfo.no)

Aktuelle forebyggingsprosjekter ved NSSF – Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (uio.no)