Digitale verktøy

REACT verktøykasse

REACT er forkortelsen for den engelske tittelen: Relatives Education And Coping Toolkit. Den norske versjonen vil bruke det samme navnet.

REACT er et mestringsverktøy for pårørende der du får veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller internett.

Dersom du er pårørende til en person som er i behandling for en psykoselidelse, og ønsker et tilbud om veiledning gjennom REACT, anbefaler vi deg å ta kontakt med behandlingsstedet for å høre om dette er et tilbud som gis til pårørende der ditt familiemedlem er i behandling.

REACT | Relatives Education and Coping Toolkit (reacttoolkit.no)