Film forteller

Video og film kan fortelle om vanskelige ting på en enklere måte.

Kanskje du kan kjenne deg igjen? Kanskje kan familie og venner lettere forstå situasjonen din gjennom disse filmene?

Hva er psykose? Myter og misforståelser

I denne filmen, som TIPS Sør-Øst har laget i samarbeid med produksjonsselskapet Trist & Traurig, får vi vite litt om hvordan psykose kan oppleves. Filmen forsøker også å fjerne noen vanlige og stigmatiserende myter knyttet til det å ha en psykoselidelse. Samtidig formidler den håp og viktigheten av å komme til behandling så tidlig som mulig.

«Ikke spør om det» Om Schizofreni

NRK har laget en fin serie der de tar opp tema det kan være vanskelig å spørre om, der personer med egen erfaring svarer på alle «dumme» spørsmål folk kan ha. Episoden om schizofreni er veldig fin, lærerik og slår hull på stigmatiserende myter.
Ikke spør om det – 4. Schizofreni (Sesong 2) – NRK TV

Selvforstyrrelser

Selvforstyrrelser er en grunnleggende endring i hvordan personen oppfatter seg selv. Selv vanlige ting i hverdagslivet og sosiale situasjoner, kan virke fremmed, uforståelig eller uvirkelig. Forskning har etter hvert avdekket sammenhenger mellom selvforstyrrelser og psykose: Selvforstyrrelser kan være tidlige tegn på psykose, lenge før denne tilstanden bryter ut. I denne filmen, som er laget i samarbeid med personer med erfaring med psykose og disse opplevelsene, illustreres disse opplevelsene visuelt. Filmen er laget av Vestre Viken HF.

Simon Says Psychosis – regissør med psykoseerfaring

Her møter vi noen unge mennesker som forteller om sine psykoseopplevelser og hva som har gjort at de nå har det bedre.

I filmen møter vi også fagpersoner som forteller litt om hvordan de jobber med å hjelpe unge mennesker som opplever psykose.

Filmen springer ut fra et miljø i England, lokalisert rundt Brighton området.

Hva er bipolar lidelse?

Bipolar lidelse er en stemningslidelse som består av to poler. Diagnosen ble tidligere kalt manisk-depressiv. Den ene polen er hypomani eller mani, og den andre er depresjon. Mellom 2-3% lever med en bipolar lidelse. Det tilsvarer omtrent 160 000 mennesker i Norge.

I Norge operer man med to hovedkategorier av bipolare diagnoser: type 1 og type 2. Les mer om bipolar lidelse her: Bipolarforeningen forside – Bipolarforeningen Historiene i filmsnutten er ekte og innsendt av medlemmer av foreningen, men fortelles av skuespillere.

Tankens kraft – en film om kognitiv terapibehandling

Dette er en form for samtaleterapi som har vist seg å være nyttig for mange som har opplevd psykose.

Personene i filmen forteller om hvordan nettopp de har fått hjelp med å komme seg etter psykose ved hjelp av blant annet kognitiv terapi

 

The voices in my head

Eleanor Longdens fortelling om hvordan hun som en helt alminnelig student begynte å høre stemmer, og hvordan de gradvis grep inn i livet hennes og gjorde det vanskelig å takle hverdagen.