Fødselspsykose og bipolar lidelse

Det som på folkemunne kalles en fødselspsykose eller barselpsykose, er en tilstand som oppstår i løpet av de første ukene etter at man har blitt mor.

Fødselspsykose, som oppstår innen seks-åtte uker etter fødsel, er ingen egen diagnose (i diagnosesystemet ICD-10), men heller en depresjon eller en mani med psykotiske symptomer som begynner i barseltiden.

Mange sliter med depressive symptomer og/eller angst i etterkant av en fødsel. Det er mange grunner til at barseltiden er en sårbar periode. Man har store hormonelle svingninger, sover lite, og er ofte engstelig og stresset over det nye ansvaret.

Omtrent 10-20 % får en fødselsdepresjon. Å reagere med psykose etter en fødsel er mer sjelden (omtrent ved 1-2 ‰ av alle fødsler). Det skjer oftere hos de som har en bipolar lidelse, har hatt en fødselspsykose tidligere eller har nære slektninger som har opplevd det samme. For noen er det slik en bipolar lidelse begynner.

Det er viktig å bemerke at det er langt fra alle med bipolar lidelse som utvikler en psykose i barseltiden. For noen handler psykosen om at man er redd for at det skal skje noe med barnet. I andre tilfeller kan man selv være overbevist om at man er skadelig for barnet. I verste fall kan både mor og barn være i fare i en slik situasjon.

Ofte er det nødvendig at mor legges inn på en døgnavdeling ved en fødselspsykose. Dette er en av grunnene til at det er viktig å jobbe målrettet for å forebygge sykdomsepisoder i barseltiden hos gravide kvinner med bipolar lidelse. Dette gjøres med hjelp av medisiner som kan brukes under graviditeten og under amming (antiepileptika).

Den beste medisinen for å forebygge episoder ved bipolar lidelse er Litium, men denne medisinen kan ikke kombineres med amming. Utover dette er psykososiale tiltak viktige.

Ofte er det behov for mye støtte og bearbeiding av vonde opplevelser om man opplever en så vanskelig start på morsrollen. Det er viktig at dette blir tatt alvorlig slik at mor får en mulighet til å etablere et godt forhold både til barnet og seg selv.

Mer informasjon

Landsforeningen 1001 dager – Et nettsted om mental helse under graviditet og fødsel