Hva er bipolar lidelse

Bipolar lidelse ble før i tiden kalt manisk depressiv lidelse. Typiske tegn på lidelsen er tydelige svingninger i humøret.

Ofte vil du oppleve å ha episoder med depresjon. Dette vil veksle med perioder med normalt (eutymt) humør uten symptomer, og perioder med oppstemt humør (mani eller hypomani).

Ved oppstemt humør føler du deg typisk gira, svært energisk og har ofte lite søvnbehov.