Kognitive vansker ved bipolar lidelse

Mange med bipolar lidelse opplever at det blir vanskelig å få til skole eller jobb, lese bøker eller følge med på TV, filmer eller samtaler med andre. Hvorfor er det slik?

Noe av forklaringen er symptomer som er tilstede. Men det kan også skyldes spesifikke vansker med å konsentrere seg, å huske ting, å tenke fort nok, å planlegge eller organisere. Disse vanskene kan vedvare selv etter at symptomene har blitt borte. Dette kalles kognitive vansker og regnes som vanlige problemer ved bipolar lidelse selv om de ikke er en del av diagnosekriteriene.

Det finnes tester der man løser ulike oppgaver som undersøker dette og som inngår i det som kalles en nevropsykologisk utredning. En slik utredning tar ca. 2-3 timer og undersøker flere kognitive funksjoner for å finne ut av hvilke ressurser og vansker du eventuelt har.

Etter en utredning får du en nevropsykologisk rapport som beskriver dine ressurser og eventuelle vansker. En slik rapport skal også inneholde tiltak for å håndtere eventuelle vansker.

Du kan lese mer om disse tiltakene under «Hvordan håndtere kognitive vansker» under fanen «Tips på veien framover».

Nevropsykologisk utredning med en rapport som inneholder tiltak anbefales for alle som får en bipolar lidelse fordi den er nyttig når man skal planlegge behandling, skolegang eller arbeid.

Det finnes også behandling rettet mot å bedre kognitive vansker. Dette kalles «kognitiv trening». Du kan lese mer om «Kognitiv trening» under «Hvilke typer behandling hjelper?» under fanen «Utredning og behandling».