Diagnoser og diagnosesystemene

Hva er en diagnose?
Når du kommer i behandling vil behandleren din som regel spørre deg om en rekke ting, og deriblant disse tre spørsmålene:

  • Hvilke plager har du?
  • Hvor lenge har plagene vart?
  • Påvirker plagene hverdagen din?

Svarene danner grunnlaget for det vi kaller en «første diagnostisk vurdering» som du kan lese mer om her, og som er en viktig del av utredningen (se tekst kapittel om utredning).