Hva menes med ordet diagnose?

Ordet diagnose kommer fra gresk, og betyr noe sånt som «å skille fra hverandre ved hjelp av kunnskap». Når vi diagnostiserer prøver vi med andre ord å skille personens symptombilde fra andre mulige tilstander, og koble det vi finner sammen med kunnskap vi har på området.

Diagnosekategoriene er basert på erfaringer man har gjort seg gjennom behandling og forskning opp gjennom tidene. I Norge brukes diagnosesystemet ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision), laget av Verdens Helseorganisasjon. I USA bruker de et annet system, kalt DSM-V (Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)).

Til tross for alt merarbeidet det gir både i klinikk og forskning, har man ikke klart å bli enige om et felles system. Heldigvis ligner de to systemene på hverandre, men det er noen forskjeller vi vil nevne i gjennomgangen av de ulike psykosediagnosene.

For pasienter som er med i forskningsprosjekter kan dette ha betydning. Forskningen forholder seg oftest til det amerikanske systemet, og diagnosen som blir gitt av forskeren kan noen ganger være en annen enn den du får av din faste behandler. Dette skyldes som regel ikke en uenighet om hvilke symptomer en har, men det faktum at en har forholdt seg til ulike diagnosesystemer.