Hvordan bør du forholde deg til din diagnose?

Diagnoser er nødvendige, men ikke tilstrekkelige for å forstå og behandle psykiske plager.

Et viktig poeng vi ønsker å formidle her er følgende: Du er ikke din diagnose! Kanskje synes du det er merkelig at vi gjør et nummer ut av dette, men det er en del pasienter som har opplevd at andre kun «ser» diagnosen og ikke personen.

Særlig før i tiden var det vanlig å omtale pasienter med for eksempel schizofreni eller bipolar lidelse som schizofrene eller bipolare. Noen synes ikke det er et stort problem, og mener det er OK. For noen oppleves det derimot som om man får en merkelapp og blir en vandrende diagnose.

Psykiske lidelser kan påvirke hvordan vi tenker i perioder av livet vårt, men du slutter ikke å ha en personlighet, å være et menneske, en datter, en sønn eller en venn. Dette er viktig å formidle fordi mange mennesker med alvorlig psykisk lidelse forteller at de har slitt med stigmatiserende tanker om seg selv og de har begynt å endre syn på hvem de er.

Kommer man inn i slike spiraler kan det lett få konsekvenser for både selvfølelse, motivasjon og funksjon. Dette er uheldig. Det er de samme reglene som gjelder om du feiler noe psykisk eller kroppslig, fokuser på det som fungerer.

For mange vil der derfor være sunt å forholde seg til diagnosen som et navn på dine psykiske utfordringer her og nå, og ikke et navn på den du er.

Du er så mye mer!

Synes du diagnoser er vanskelig å forstå? Det er forståelig. Diskuter informasjonen som står her med behandleren din!

Kilder

ICD-10: Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelse: kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer (Blåboka) – ehelse