Trenger vi diagnoser?

Det enkle svaret på dette er ja. Det meste av forskningen på behandling gjøres basert på diagnoser, og mye av det vi vet fungerer for større grupper, baserer seg på dette. Diagnoser har derfor hjulpet oss et godt stykke på vei.

Diagnosekategoriene er langt fra fullkomne, men brukt fornuftig hjelper de oss å gi god helsehjelp. Samtidig virker de som et verktøy for kommunikasjonen mellom ansatte i helsevesenet.

Diagnoser brukes også av politikere til å kunne gjøre prioriteringer og det følger rettigheter med ulike diagnoser. Det betyr ikke at det ikke kan bli bedre, forhåpentligvis vil fremtiden bringe oss nye verktøy for disse formålene.