Hvilke typer behandling hjelper?

Du lurer sikkert på hva slags behandling som virker best. Det finnes flere behandlingsmetoder som hjelper ved psykoselidelse og bipolar lidelse.

I denne delen gir vi deg en oversikt over de anbefalingene som foreligger når det gjelder behandling. Her får du vite litt om samtalte terapi, hvordan det er anbefalt å samarbeide med familien, om hvilke medikamenter som er anbefalt og hvordan de virker.

I tillegg beskriver vi annen type virksom terapi som både musikk- og kunst terapi, kognitiv trening, fysisk aktivitet og viktigheten av arbeid og skole som et ledd i bedringsprosessen.

I den neste delen skriver vi litt om medisinfri behandling (9).