Fysisk aktivitet

Mosjon får hjernen til å utløse kjemikaler som får deg til å føle deg bra. Mange opplever at med aktivitet kjenner de mindre angst og depresjon, får bedre søvn, mer energi og utholdenhet og bedre selvtillit.

Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet er viktig for å forebygge fysiske sykdommer slik som hjerte-karsykdom, overvekt, sukkersyke eller kreft, men fysisk aktivitet kan også hjelpe mot psykiske plager. Andre plager man også kan ha, for eksempel å høre stemmer, kan under aktiviteten kjennes mindre plagsomme enn vanlig.

Retningslinjene anbefaler derfor fysisk aktivitet som en viktig del av en helhetlig behandling. Det er gjort noen få studier som viser at fysisk aktivitet for personer med psykoselidelse og bipolar lidelse er knyttet til positiv effekt på humøret, redusert depresjon og angst, bedre motivasjon og økt interesse, mindre psykosesymptomer, samt bedre livskvalitet.

Spørsmålet er derfor hva slags aktiviteter som er mest effektive og hvor mye aktivitet som skal til for å ha den helsemessige gevinsten vi ønsker. Det er foreløpig ikke så mange som har undersøkt effekten av spesifikke treningsprogram for personer med psykoselidelse eller bipolar lidelse.

I Norge er det riktignok flere slike prosjekter på gang. Det blir derfor spennende å se om disse programmene viser seg å være effektive. Inntil vi får svar på dette kan vi nøye oss med generell kunnskap om helsegevinsten av fysisk aktivitet.

Enhver aktivitet hvor en beveger seg, altså at en bruker kroppen, spiller en rolle. Det kan være hva som helst, for eksempel å gå tur, stelle i hagen, yoga, svømming, fotball osv. Akkurat hvor mye er ikke så viktig i starten så lenge du kommer i gang. For eksempel kan det holde med å gå en liten tur en gang i uken. Etter hvert kan man øke lengden og hyppigheten.

Generelt anbefales det å være fysisk aktiv minst 30 minutter hver dag med moderat til høy intensitet. Moderat intensitet tilsvarer aktivitet som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel ved å gå litt raskere. Høy intensitet tilsvarer aktivitet som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.

Du behøver ikke være aktiv i 30 minutter sammenhengende, men gjennom dagen. For eksempel kan du dele det opp i deler på 10 minutter, enten det er å gå litt raskere til butikken eller å spille Wii tennis.

For noen vil det på grunn av helsemessige begrensninger være vanskelig å få til det som er anbefalt generelt. Det viktigste er uansett at du forsøker å gjøre noe regelmessig, fremfor ingenting. Alt hjelper.

For mer råd om fysisk aktivitet, se artikkelen «Fysisk aktivitet» under fanen «Tips på veien framover».

Mer informasjon

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet (2013).

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet (2012).

NICE guidelines