Interpersonlig og sosial rytmeterapi

Interpersonlig og sosial rytmeterapi er et tiltak som retter seg spesielt til mennesker med bipolar lidelse.

Denne behandlingsformen anbefales i retningslinjene for bipolar lidelse, men det er få om noen, behandlingssteder i Norge som tilbyr det.

Metoden er basert på interpersonlig psykoterapi utviklet spesielt for bipolar lidelse. Du kan ha vansker med å forholde deg til andre mennesker i depressive faser (hvor man typisk isolerer seg), og har søvnvansker i forkant av manier.

Metoden ønsker å minske mellommenneskelige problemer og stabilisere de sosiale rytmene som i arbeid, måltid og søvn. Man arbeider med sorgen over å ha blitt syk, vanskene med å forholde seg til nye roller, og/eller vanskene med å omgås andre mennesker.

Kilder

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet (2013).

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar. Oslo: Helsedirektoratet (2012).

NICE guidelines