Kunnskap om egen psykisk lidelse

Det har vist seg å være veldig bra å ha en forståelse for den psykiske lidelsen man har for å kunne mestre den på best mulig måte.

Det anbefales at helsevesenet gir grundig informasjon til pasienter om hva deres lidelse består av og hvordan det er lurt å forholde seg til den.

Tanken er at kunnskap om lidelsen og hvordan man best kan takle den i form av aktivitet, søvn, stressmestring og rusbruk, vil kunne hjelpe deg til å unngå nye episoder eller forkorte og lette episoder som oppstår.

En viktig del av dette arbeidet er å kartlegge egne risikofaktorer og finne ut hvilke varseltegn som gjelder for deg. Hva kan trigge et tilbakefall for deg? Hva er tegn på at du er på vei inn i en ny episode? Jo mer kunnskap du har om din egen lidelse, jo bedre rustet er du også til å kunne påvirke hva slags behandling du har behov for.

Opplæring i kunnskap om egen lidelse kalles ofte kunnskapsbasert arbeid eller psykoedukasjon, som du kan få enten i form av:

  1. individuelle samtaler med din behandler
  2. som del av strukturert familiesamarbeid (kunnskapsbasert)
  3. egne kurs (psykoedukative)

Hvilke tilbud som finnes varierer ut fra hvor du bor i landet.

Opplæring i kunnskap om egen lidelse i individuelle samtaler med behandler, eller som del av et strukturert familiesamarbeid (ofte kalt kunnskapsbasert familiesamarbeid), anbefales for både psykoselidelse og bipolar lidelse. Kunnskapsbasert familiesamarbeid beskrives grundigere i neste avsnitt.

Når det gjelder egne kurs om sykdommen (ofte kalt psykoedukative kurs) anbefales dette primært for bipolar lidelse fordi det er flere studier som viser at det har god effekt for denne gruppen. Det viser seg faktisk at de psykoedukative kursene ser ut til å være mer effektive enn individuell opplæring når det gjelder å forebygge nye episoder ved bipolar lidelse. En viktig ingrediens i kursene er å lære å registrere egne symptomer og stemningsleie, slik at man selv kan lære å kjenne mønsteret sitt. I tillegg synes mange at det er viktig å møte andre med lignende erfaringer som en selv. Disse kursene finnes flere steder i Norge.