Hvordan er helsetjenestene organisert?

De fleste med en psykose- eller bipolar lidelse vil ha behov for behandling i psykisk helsevern. På folkemunne kalles dette ofte «psykiatrien».

Psykisk helsevern er en del av spesialisthelsetjenesten, det vil si den delen av helsevesenet som gir spesialisert behandling.

Psykisk helsevern består av spesialisthelsetjenester ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), distriktspsykiatriske senter (DPS), spesialiserte sykehusavdelinger og privatpraktiserende psykologer og psykiatere (såkalte avtalespesialister).

Psykisk helsevern består med andre ord av flere typer avdelinger og personer i og utenfor sykehus.

Men hvordan kommer man i kontakt med psykisk helsevern?

Nedenfor finner du en oversikt over hvem du kan kontakte for å få den hjelpen du trenger og over forskjellige institusjoner og personer i psykisk helsevern.

Kilder

BUP gir hjelp ved psykiske vansker — Ung.no

Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk – Helfo – for helseaktører

Omsorgsbiblioteket: Distriktspsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen. IS -1388 Veileder (unit.no)

Statistikk, registre og rapporter – Helsedirektoratet

Psykisk helse – Helsedirektoratet

Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) – Lovdata

Grunnstrukturen i helsetjenesten – regjeringen.no

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) – Lovdata

Pasientjournal – helsenorge.no