Fritt behandlingsvalg / Frikort og betaling

I psykisk helsevern vil det ofte være praktisk å få behandling på en avdeling som ligger nær der du bor, slik at det er lett og raskt å komme seg til behandlingen.

Fritt behandlingsvalg

Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du likevel rett til å velge behandlingsted. Denne ordningen gjelder alle offentlige og noen private behandlingssteder. I utgangspunktet dekker ikke staten utgifter til private sykehus og poliklinikker. Noen private behandlingssteder har likevel blitt godkjent for behandling på statens regning (Se også «Frikort og betaling for behandling»)

Unntak fra retten til å velge behandlingssted:

  • Når du trenger akutt behandling kan du ikke velge behandlingssted.
  • Helsetilstanden din og bruk av medisiner kan ha betydning for hvilke behandlingsteder du kan velge. For eksempel kan ikke alle avdelinger ta i mot pasienter som har flere diagnoser samtidig.
  • Du kan ikke bytte behandlingssted for å få en mer spesialisert behandling enn den du har fått tilbud om.

Her kan du lese mer om fritt behandlingsvalg Velg behandlingssted: Fra henvisning til behandling – helsenorge.no

Du kan også snakke med fastlegen din om dette eller ringe TLF 800 43 573.

Frikort og betaling for behandling

I Norge dekkes mesteparten av utgifter til behandling av det offentlige. For en del helsetjenester og medisiner må vi likevel betale en egenandel.

Hvis du har en langvarig og alvorlig sykdom, skrives medisiner for sykdommen ut på blå resept. Da betaler du selv en egenandel, mens staten dekker resten. Du betaler også en egenandel når du går til fastlegen og til behandler på en poliklinikk.

Når du har betalt opp til et egenandelstak (også kalt «frikortgrense»), får du et frikort. Det betyr at du slipper å betale mer for denne typen helsetjenester det inneværende kalenderåret.

Frikort får du automatisk tilsendt i posten innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket (helsenorge.no). Har du betalt for mye, har du krav på automatisk tilbakebetaling.

Barn og ungdom under 18 år betaler ikke egenandel for behandling.

Ved noen tilstander av alvorlig psykisk lidelse slipper man å betale egenandel.

I hovedsak betaler du ikke for innleggelse på sykehus. Det er likevel unntak, for eksempel må du betale hvis du ikke møter opp til en planlagt avtale, for kopi av røntgenbilder og for utskrift av pasientjournal.

Noe behandling og utstyr må du betale selv. Dette gjelder først og fremst fysisk (somatisk) og ikke behandling i psykisk helsevern.

Personer under tvungent psykisk helsevern skal ikke betale egenandel for konsultasjoner eller medisiner knyttet til behandlingen av den psykiske lidelsen.

Helsenorge – din helse på nett – helsenorge.no kan du lese mer om pasientbetaling, egenandeler og frikort.