Hvem møter du i psykisk helsevern?

Både på poliklinikker og sykehusavdelinger i psykisk helsevern vil du møte forskjellig helsepersonell. Her er noen av de vanligste faggruppene:

Leger har profesjonsutdanning i medisin fra et universitet. Psykiatere er leger som har spesialisert seg i psykiske lidelser. Leger og psykiatere gjør utredninger, diagnostiserer og tilbyr forskjellig typer behandling, slik som samtalebehandling og behandling med medisiner. Leger kan være ansvarlige for bruk av tvang.

Psykologer har profesjonsutdanning i psykologi fra et universitet. Psykologspesialister er psykologer som har spesialisert seg, for eksempel i klinisk voksenpsykologi. Psykologer og psykologspesialister gjør utredninger, diagnostiserer og tilbyr samtalebehandling. Psykologer kan også være ansvarlige for enkelte former for bruk av tvang.

Sykepleiere har bachelorutdannelse fra høyskole eller universitet. Spesialpsykepleiere har videreutdanning, for eksempel i psykisk helse. Sykepleiere gjør diverse sykepleieroppgaver, blant annet har de ansvaret for å fordele medisiner. De kan tilby samtalebehandling og miljøterapi.

Sosionomer har sosionomutdanning eller bachelor i sosialt arbeid fra en høgskole. Sosionomer hjelper til å forebygge og løse praktiske og sosiale problemer, for eksempel knyttet til økonomi og bolig. Kliniske sosionomer har videreutdanning innen klinisk sosialt arbeid. De tilbyr også samtalebehandling.

Helsefagarbeider har toårig skolegang i tillegg til praksis. Helsefagarbeidere tilbyr grunnleggende sykepleieroppgaver og hjelper til med å gjennomføre daglige gjøremål.

Vernepleiere har bachelorutdanning fra en høgskole. De hjelper mennesker med å styre hverdagen sin selv og ta viktige valg. De bidrar til daglig omsorg og gir sosial støtte og veiledning. Vernepleiere legger til rette for opplæring og egenmestring.

Ergoterapeuter har bachelorutdannelse fra høgskole eller universitet. Ergoterapeuter kan mye om det å være i aktivitet og hjelper andre med å være aktive i hverdagen; både hjemme, på jobb og ellers.

Når man får behandling i psykisk helsevern, vil man ofte ha med flere av disse faggruppene å gjøre. Innen psykisk helsevern samarbeider ofte de ulike faggruppene i team. Hvordan samarbeidet skjer, er litt forskjellig fra sted til sted.

Helsepersonell i poliklinikk

Hvis du får poliklinisk behandling, vil du få en hovedbehandler som er lege, psykiater, psykolog, psykologspesialist, sykepleier eller fra annen faggruppe med høgskoleutdanning.

Hovedbehandleren vil holde oversikt over behandlingen, være ansvarlig for samtalebehandlingen og for kontakt med familien din.

Hvis hovedbehandler ikke er lege eller psykiater, får du i tillegg en lege som er ansvarlig for behandling med medisiner.

Hvis du får medisiner i dosett eller i sprøyteform, vil en sykepleier være ansvarlig for å dele ut medisinene og eventuelt å sette sprøyte.

Trenger du råd og hjelp med for eksempel økonomi og bolig, har kanskje avdelingen en sosionom du kan søke råd fra.

Helsepersonell i døgnavdeling

Hvis du får behandling i en døgnavdeling, vil hovedbehandleren mest sannsynlig være lege, psykiater, psykolog eller psykologspesialist.

Hovedbehandleren vil holde oversikt over behandlingen, være ansvarlig for samtalebehandlingen og for oppfølging av familien din.

Hvis hovedbehandler ikke er legeutdannet, får du i tillegg en lege som er ansvarlig for behandling med medisiner. Samtalebehandling med hovedbehandler foregår ofte på behandlerens kontor.

I en døgnavdeling vil det også være miljøpersonale ute i avdelingen. Miljøpersonale er sykepleiere eller andre fagpersoner som vil hjelpe deg og følge deg opp i avdelingen og dele ut medisiner.

Ofte får man tildelt en primær- og en sekundærkontakt blant miljøpersonalet. Sammen med hovedbehandler er det disse som sammen er ditt behandlingsteam.

På døgnavdelinger er det også ofte en sosionom som gir råd og hjelp om praktiske ting som økonomi og bolig.