Hvordan er det i en poliklinikk?

Behandling på poliklinikk betyr at du bor hjemme og møter på poliklinikken til konsultasjon/samtale.

Poliklinikker i psykisk helsevern ligger noen ganger i tilknytning til et sykehus, andre ganger ligger de i egne bygninger.

En poliklinikk består ofte av et venterom med en ekspedisjon, mange kontorer og et medisinrom. Personen som jobber i ekspedisjonen har oversikt over hvilken behandler du skal til. Behandlere har hvert sitt kontor, der utredning og samtalebehandling foregår.

Hvis du skal betale, gjør du dette i ekspedisjonen etter konsultasjonen.

Medisinrommet er alltid låst, og det er bare personalet som kan låse seg inn. På medisinrommet gjøres medisiner i stand og her settes sprøyte på de som får medisiner i sprøyteform.

Hvor ofte man møter varier fra person til person og avhenger av personens tilstand. Det er ganske vanlig å møte en gang i uken, men i akutte faser kan det være behov for flere konsultasjoner i løpet av en uke.

Hvor ofte du skal møte avtales med behandleren. Som oftest vil du få et brev i posten før den første timen på poliklinikken. Det kan også hende at du får innkallingen til time per telefon. Etter hvert er det vanlig at du avtaler neste time når du er hos behandleren.

Et tips er at det er lettere å huske faste tidspunkter for avtaler.

I den første samtalen på poliklinikken er det vanlig at behandleren stiller spørsmål både om bakgrunnen din og hva som plager deg. Det er for å bli kjent med deg og for å vite hva du trenger hjelp med. Mange velger å sette opp en dobbelttime første gangen.

Etter hvert vil plagene bli kartlagt nærmere i en utredning. I samtalebehandlingen prøver man å forandre det som er plagsomt eller fokusere på å mestre plagene på best mulig måte