Hvordan får man hjelp?

Her en noen sentrale tjenester å kontakte når du søker hjelp.

Fastlege

Hvis du er bekymret for din egen eller noen andres psykiske helse, er det naturlig å ta kontakt med fastlegen. Fastlegen vil i samtale vurdere om du trenger hjelp og kan henvise deg videre til psykisk helsevern hvis det er behov for det.

Er du usikker på hvem som er din fastlege, kan du sjekke det her på Fastlegen – helsenorge.no eller ringe 800 43 573.

De fleste personer bosatt i Norge har rett til en fastlege. Har du ikke denne rettigheten har du likevel rett på nødvendig helsehjelp.

Mer om disse reglene kan du lese her:Rett til fastlege – helsenorge.no

Legevakt

Hvis du trenger legehjelp utenom fastlegens åpningstider, kan du kontakte legevakten der du bor. På legevakten kan du få hjelp der og da.

Hvis du ringer TLF 116 117 kommer du til legevakten i ditt område. Hvis situasjonen er akutt, ring TLF 113.

Hvis du trenger det, kan personalet på legevakten også hjelpe deg videre i behandlingssystemet.

Helsesykepleier og Helsestasjon for ungdom

Helsesykepleier (før kalt helsesøster) på skolen kan hjelpe hvis du trenger råd angående din egen eller andres helse.

Helsesykepleier kan også hjelpe deg videre i hjelpeapparatet hvis du trenger det.

Mange kommuner har egen helsestasjon for ungdom. Her kan du også få råd og hjelp til å finne riktig behandlingssted.

Hvem har rett til behandling?

Alle som bor i Norge har rett til nødvendige helsetjenester. Det gjelder også flyktninger og andre innvandrere som har lovlig opphold.

For personer som ikke har lovlig opphold i Norge, gjelder disse reglene:

  • Personer under 18 år uten lovlig opphold: Har rett til samme helsetjenester som andre barn i Norge, men har ikke rett til fastlege.
  • Personer over 18 år uten lovlig opphold har rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Hvis du tror at du eller noen du kjenner har en psykose- eller bipolar lidelse, bør du uansett søke råd og hjelp. Dette regnes som alvorlige tilstander som utløser rett til nødvendig helsehjelp.