Hvordan foregår innleggelse?

Innleggelse på døgnenhet kan foregå på forskjellige måter. Hvis innleggelsen er planlagt, kan man pakke med seg nødvendig klesskift og toalettsaker og møte på avdelingen eller på avdelingens ekspedisjon.

For personer med psykose- eller bipolar lidelse skjer innleggelser noen ganger akutt, for eksempel etter besøk på legevakten eller etter at helsepersonell har undersøkt personen hjemme. I slike tilfeller hender det at man blir fulgt i ambulanse og /eller at politi er med til avdelingen for at pasienten og alle involverte skal være trygge.

Hvis man ikke har med seg klesskift og toalettsaker, kan man få noen til å hente dette for seg senere. På noen avdelinger kan man også få nødvendig toalettsaker og låne klær.

Her er noen vanlige rutiner ved innleggelse:

Innkomstsamtale: Når man kommer på avdelingen, har man ofte en innkomstsamtale med lege, psykolog eller annet helsepersonell. Personalet vil spørre om personens bakgrunn, plager og hvorfor det er behov for innleggelse. Noen kan reagere på at det stilles spørsmål om selvmordsfare og risiko for vold, men dette er spørsmål som stilles til alle personer som legges inn.

Kroppsvisitasjon og gjennomgang av bagasje: For alles sikkerhet er det viktig at ikke farlige gjenstander, rusmidler og legemidler tas med inn på en sykehusavdeling. Derfor er det rutine på mange avdelinger at personer som skal legges inn blir kroppsvisitert, og at personalet gjennomgår personens bagasje.

Kroppsvisitasjon vil si at personalet går gjennom personens lommer og sko, og kjenner på pasientens overkropp og ben utenpå klærne. Noen vil oppleve dette invaderende, men husk at dette gjelder for alle.

På noen avdelinger oppbevares bagasje på egne rom, på andre har man bagasjen på sitt eget rom.

Fysisk undersøkelse: Det er vanlig at legen undersøker personen som skal legges inn. Dette er selvfølgelig for å sjekke at personen ikke er kroppslig syk. Av samme grunn er det vanlig at det tas blod- og urinprøver av alle. Du kan også bli spurt om å ta en rusmiddeltest.

Varsling om innskriving: Ofte er det praktisk og naturlig å si i fra til for eksempel familiemedlemmer at noen er blitt lagt inn på døgnavdeling. Helsepersonell har i utgangspunktet taushetsplikt om pasienter, men hvis pasienten gir sitt samtykke, kan personalet melde fra til familien og eventuelt andre personer når en pasient blir innlagt.

Etter innkomstsamtalen vil du bli fulgt til rommet ditt og kanskje vist rundt i avdelingen og få praktisk informasjon om husregler og lignende. Du vil også få beskjed om hvem som skal være behandlerne dine og primær- og sekundærkontakten din.

Om du ankommer på kvelden eller natten, vil du mest sannsynlig få denne informasjonen dagen etter.