Kan jeg bli frisk?

Kan du bli bedre eller frisk av psykoselidelse og bipolar lidelse? Svaret er helt klart ja!

Vi vet at de fleste som får psykose- eller bipolar lidelse blir bedre på en eller annen måte, og at noen blir helt friske.

Denne prosessen kalles ofte recovery. Hvor mange som blir bedre eller friske vil avhenge av hva vi mener med bedring eller å bli frisk.