Bedringsprosessen – Tips og råd

Her har vi samlet noe tips knyttet til bedringsprossen.

Behandling

Delta aktivt i behandlingen og vær tydelig på dine behov; hva hjelper deg og hva hjelper deg ikke?

Rusfrihet

Ikke bruk rusmidler! Hvis du ikke får til å slutte helt – kutt ned på bruken.

Trygg base

Få orden på økonomi og bolig med hjelp av behandlingsteamet ditt og saksbehandler på NAV.

Ha kontakt med noen gode personer som kan støtte deg i bedringsprosessen.

Aktiv hverdag

Opprett en god døgnrytme der du er våken og aktiv på dagen og sover om natten.

Struktur i hverdagen der du gjør faste aktiviteter, spesielt sammen med andre er bra. Bruk av ukeplan er veldig nyttig.

Start opp med skole eller arbeid som er tilpasset dine utfordringer og ressurser.

Følg råd om gode søvnvaner (se artikkelen om «Søvn»)

Reduser stress

Finn ut hva som stresser deg og hvordan du best kan takle det med hjelp av behandlingsteamet ditt.

Selvhevdelse

Ta kontroll over oppgaver som andre har hjulpet deg med (for eksempel økonomi) når du har fått overskudd til det.

Ta opp med behandleren din hvis du opplever negative holdninger fra omgivelsene eller har negative tanker knyttet til lidelsen og deg selv.

Snakk med behandleren din hvis du er usikker på når, hvor og med hvem du skal være åpen om vanskene dine.

Kilder

Sykdomsforløp og bedring ved psykoselidelse: miljøets og samfunnets betydning. Simonsen, C. i Psykose og Samfunn, Universitetsforlaget, 2015.

Funksjon ved psykoselidelser med fokus på utdanning og arbeid. Ueland, T. i Psykose og Samfunn, Universitetsforlaget, 2015.

Remission and recovery from first-episode psychosis in adults: systematic review and meta-analysis of long-term outcome studies – PubMed (nih.gov)

Recovery from schizophrenia and the recovery model – PubMed (nih.gov)

Conceptual framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative synthesis – PubMed (nih.gov)