Hva er bedring?

Sykdomstegnene ved psykoselidelse og bipolar lidelse består av symptomer (for eksempel å høre stemmer eller å bli manisk) og vansker med å fungere i hverdagen.

Vi vet at noen opplever å bli friske, det vil si at sykdomstegnene forsvinner helt uten å komme tilbake. Symptomene blir borte, og de får til hverdagen slik de gjorde før de ble syke. Andre blir bedre i form av å ha perioder der de er friske avløst av perioder der de får tilbake sykdomstegn.

Vi vet også at noen personer opplever at symptomene bedres, men at de likevel ikke får til å fungere slik de ønsker. Andre klarer å fungere i hverdagen selv om symptomene er tilstede. Det er bare en liten gruppe som ikke blir bedre.

I tillegg vet vi at det er mange som opplever å mestre livet og få livsglede og håp for fremtiden på tross av symptomer og redusert fungering. Det vil si at det er mulig å lære seg å håndtere og leve godt med plagene selv om man ikke blir helt kvitt dem.

Med andre ord består en bedringsprosess ikke bare i å redusere symptomer, men også i å styrke seg selv, lære å mestre livets utfordringer og oppnå håp for fremtiden. Hva som er mest viktig for den enkelte i denne prosessen vil variere. Sånn sett er bedring en gradvis prosess som ikke nødvendigvis følger en rett linje.