Stigmatisering og viktigheten av selvhevdelse

Negative holdninger i samfunnet, slik som stigmatisering av psykiske lidelser kan også hindre bedring.

Vi vet at både fordommer og diskriminering av personer med psykisk lidelse forekommer. Dette ser vi i media der disse lidelsene stort sett omtales i tilknytning til vold og uberegnelighet.

Vi vet også at det er vanskeligere for folk med en kjent psykisk lidelse å få bolig eller arbeid. Vi tenker at disse fordommene og diskrimineringen skyldes manglende kunnskap og uvitenhet om psykoselidelse og bipolar lidelse. Vi vet at stigmatisering fra omverden kan føre til at noen også får fordommer mot sin egen lidelse og seg selv.

For eksempel kan noen tro at de ikke kan jobbe eller at de er farlige. Dette kalles personlig stigma, og dette viser seg også å hindre bedringsprosessen. Det er derfor veldig viktig å ta opp med behandleren din hvis du møter på negative holdninger fra omgivelsene. Dine negative tanker om sykdommen og begrensningene dette fører til for deg bør også drøftes med behandler.

Snakk også med behandleren din hvis du er usikker på når, hvor og med hvem du skal være åpen om din psykiske lidelse. Vi vet at det er bra å være åpen, mange blir møtt med forståelse og god støtte etter det, men det kan også by på utfordringer. Derfor er det viktig å snakke med noen du stoler på om tid og sted for åpenhet rundt egen psykisk lidelse.

Selvhevdelse

Hvis man er syk, er det vanlig at andre tar over styringen av praktiske oppgaver i livet ditt og tar avgjørelser på dine vegne. Noen opplever også å bli tvangsbehandlet og midlertidig fratatt førerkort eller pass. Dette kan være nødvendig i visse perioder.

Til gjengjeld opplever mange at andres velmente styring i deres eget liv fortsetter lenge utover at de egentlig er i stand til å ta mer ansvar og styring selv. Det er derfor viktig at du tar tilbake kontrollen over ditt eget liv så snart du har overskudd til det.

Dette kan gjerne starte med en aktiv deltakelse i behandlingen der du samarbeider med behandlerne dine og er med på å ta valg knyttet til selve behandlingen og livet ditt ellers. Det kan også innebære å holde orden på egen økonomi.

Målet må uansett være at du skal gjenoppta alle de oppgavene du har kapasitet til. Det kan være en utfordring å veie dette opp mot den støtte du eventuelt måtte ha behov for. Denne balansen kan det sikkert også være lurt å drøfte med en god støttespiller.