Legemiddelfrie behandlingstilbud

Denne artikkelen skiller seg litt ut fra de andre artiklene på nettsiden vår fordi legemiddelfri behandling ikke er en del av anbefalingene i de nasjonale retningslinjene for behandling av psykoselidelser eller bipolar lidelse.

 

Legemiddelfrie behandlingstilbud er foreløpig heller ikke utbredt. Men temaet engasjerer mange, både brukere av psykisk helsevern og fagfolk. Temaet reiser også mange spørsmål. Ettersom flere har spurt oss om dette, og synes det er vanskelig å finne frem, prøver vi å samle litt informasjon her.

Vårt mål er å belyse hva et slikt tilbud er tenkt å innebære og hvordan vi kan se dette i sammenheng med anbefalt behandling. Vi sier også litt om hvorfor dette har vært, og fremdeles er kontroversielt. Til sist har vi lenket til noen av debattinnleggene og resultater av den foreløpige evalueringen av legemiddelfrie tilbud, for den som ønsker å lese mer.