Hva innebærer et legemiddelfritt behandlingstilbud?

Det er relativt vanlig at folk, av forskjellige grunner, ikke tar de legemidler som er anbefalt ved for eksempel kroniske kroppslige lidelser som hjerte-karlidelser (Brown et al 2011). Mange brukere av psykisk helsevern tar heller ikke de legemidlene som er foreskrevet eller har blitt anbefalt.

Det er flere grunner til dette, og mange pasienter opplevde det som vanskelig å komme igjennom med sine argumenter. Ved å innføre en rett til legemiddelfri behandling ønsket man å gi brukere av psykisk helsevern rett til å velge om de vil behandles med eller uten legemidler, så lenge dette ble vurdert som faglig forsvarlig.

For mange pasienter som søker seg til disse tilbudene, handler det vel så mye om å få hjelp til å trappe ned legemidler, som å ikke ta legemidler. Nå vil noen mene at da er det jo ikke legemiddelfritt – og det har de jo rett i.

Behandling med legemidler bygger på prinsippet om å fjerne eller redusere sykdomstegn/symptomer. Legemidler utgjør i mange tilfeller bærebjelken i behandlingen. De fleste får imidlertid også tilbud om psykososiale tiltak som støtter opp om flere dimensjoner enn kun dempning av klassiske psykose/bipolar symptomer.

De psykososiale tiltakene er ofte fokusert på å øke kunnskap, ferdigheter, nettverk og støtte til å kunne delta i samfunnet og ta ansvar for egne valg og eget liv. Disse tiltakene omhandler blant annet samtaleterapi, stressmestring, fysisk aktivitet, familiesamarbeid, jobbstøtte og musikkterapi. Legemiddelfrie behandlingstilbud bygger i stor grad på bruk av psykososiale tiltak som hovedelementet i behandlingsforløpet.

I tillegg er legemiddelfrie behandlingstilbud ofte bygget på en såkalt recovery-orientert holdning som innebærer fokus på mestring og et godt liv på tross av psykiske vansker, dvs. å lære å leve med vanskene snarere enn å forsøke å fjerne dem (Slade – Napha) . Slik behandling gis også på tradisjonelle behandlingsenheter – men med fravær av legemidler er nok fokuset på psykososiale tiltak med en recovery-orientert holdning enda tydeligere enn de fleste andre steder.