Hvordan henger et legemiddelfritt tilbud sammen med forskningen?

Kunnskapsnivået når det gjelder anbefalt behandling er høyere i dag enn det var for noen år siden. Likevel er det fortsatt et stykke igjen til det tilbys god behandling uavhengig av hvor du bor.

En kan undre seg over om vi hadde hatt et behov for egne enheter om vi i større grad hadde lyttet til resultatene av den forskningen som har foregått i inn- og utland i løpet av de siste ti-årene.

Professor Patrick McGorry er en sentral person innen forskning på alvorlig psykisk lidelse. Hadde det vært behov for egne enheter for legemiddelfri behandling hvis vi klarte å følge rådene som angis i artikkelen nedenfor?

Early Intervention in Psychosis (nih.gov)

I denne artikkelen gjør han rede for hva som kjennetegner et helsevesen som satser på tidlig oppdagelse og god oppfølging av pasienten. Etter vårt syn er stikkordene fleksibilitet, psykososiale tilbud, legemidler når det er nødvendig og et klart recovery-orientert fokus.