Kilder og referanser

For den som ønsker å lese litt om debatten og foreløpige evalueringer, har vi lagt ved noen lenker her: