Psykoselidelse

I denne delen forklarer vi hva psykose er, hva som kan være tidlige tegn på psykose og hvilke ulike typer av psykoselidelser vi snakker om. Du kan lese om psykose og rus, om psykose hos innvandrere, og om myter og stigma knyttet til psykose.