Hva er psykose?

En psykose er en forvirringstilstand der man kan oppleve ting som ikke er virkelige. Dette er uttrykk for det vi enkelt kan kalle feilkoblinger i hjernen.

Vi kan alle ha slike små feilkoblinger. Har du for eksempel opplevd at noen har ropt etter deg på gaten, men når du snur deg, er det ingen der?

Feberhallusinasjoner er også et uttrykk for noen av de samme feilkoblingene; du ser ting som ingen andre ser. Alle kan oppleve grader av dette.

Først når forandringene blir plagsomme eller forstyrrer hverdagen vår, kan det være tegn på en lidelse som trenger behandling.

Psykosesymptomer forekommer ved psykoselidelser. Man kan også få psykosesymtomer ved bipolar lidelse, alvorlig depresjon og i forbindelse med traumatiske hendelser. Man kan også få psykosesymptomer hvis man tar rusmidler, og ved noen kroppslige lidelser.

Hvilke symptomer man har er forskjellig fra person til person. Noen har mange symptomer, andre har få. Symptomene kan være der lenge av gangen, eller de kan komme og gå. Tanker, følelser og oppførsel kan bli forandret på grunn av symptomene.

Norsk psykologforening (psykologforeningen.no) har laget denne filmen som beskriver psykose:

Hvis du har hatt en psykose, kjenner du deg kanskje igjen i noen av disse symptomene:

Hallusinasjoner

Hallusinasjoner er opplevelser der du ser, hører, føler, lukter eller smaker ting som ikke er virkelige. Likevel oppleves det helt ekte. Det vanligste er nok å høre stemmer, selv om det faktisk ikke er noen som snakker.

Stemmene kan oppleves som om de kommer inne fra hodet eller utenfra. Ofte kan de si nedsettende ting om deg, og noen ganger kommenterer de hva du holder på med, eller hvordan du er. Dette kan være veldig slitsomt og virker ofte inn på selvtilliten.

Vrangforestillinger

Mange personer med psykose tror på ting som ikke er virkelige. For eksempel kan man tro at man blir overvåket eller forfulgt, selv om dette egentlig ikke skjer. Personen tror at disse forestillingene er sanne, og det kan være helt umulig å overbevise vedkommende om noe annet.

Vrangforestillinger kan handle om alt mulig, fra hverdagslige ting som kunne skjedd, til ting som virker rart eller helt umulig, som for eksempel at man egentlig stammer fra en annen planet.

Forstyrrelser i tenkning

Ved psykose kan hvordan man tenker forandre seg. For eksempel kan man oppleve at tankene stopper opp, blir borte eller blir rotete. Slike tankeforstyrrelser kan føre til at det man sier blir usammenhengende og vanskelig å forstå for andre.

Man kan også få vanskeligheter med blant annet konsentrasjon, hukommelse og å planlegge ting. Dette kalles kognitive vansker og kan påvirke hvordan man fungerer i hverdagen, for eksempel på jobb og skole.

Forandring i følelser

Følelseslivet kan også forandre seg uten at man nødvendigvis forstår hvorfor. Man kan oppleve at følelsene svinger, og at man føler seg uvanlig oppstemt, full av energi, eller rett og slett deprimert.

Noen personer opplever at de føler mindre enn før og har større vansker med å vise følelser.

Noen føler at verden blir rar og fremmed. Mange opplever mye angst i forbindelse med en psykose. Det er ikke vanskelig å forestille seg at det er lett å bli redd hvis du for eksempel føler at noen overvåker deg eller er ute etter deg.

Forandringer i væremåte

Det å bli psykotisk kan innebærer at man begynne å oppføre seg annerledes enn før. Mange trekker seg tilbake og holder seg for seg selv. Noen blir veldig aktive, andre får vanskeligheter med å gjøre helt vanlige ting.

Noen blir veldig opptatt av temaer de tidligere ikke har brydd seg om, som for eksempel politikk eller religion. Andre slutter å bry seg om ting som før var viktig for dem. Man kan le når noe ikke er morsomt, eller bli sint og lei seg uten en klar årsak.

Hvis du hører stemmer, kan det være du får behov for å svare dem høyt. Det kan overraske folk rundt deg som ikke har hørt noen ting. Ofte henger forandringen i væremåte sammen med symptomene på psykose.

Oppsummert finnes det altså forskjellige psykosesymptomer. Ofte utvikler symptomene seg gradvis, fra mer vage plager til å bli tydeligere og mer forstyrrende symptomer. Andre ganger kan symptomene komme raskt.

Etter hvert som tilstanden utvikler seg, vil de fleste oppleve det å ha en psykose som både skremmende og slitsomt.

Det er viktig å få god hjelp – jo raskere jo bedre!

Kilder