Rusutløst psykose

Har du opplevd å ha psykotiske opplevelser når du har ruset deg? Mange stoffer kan ha den effekten.

Psykotiske opplevelser er mest vanlig ved bruk av stoffer som LSD, Ecstasy og fleinsopp. De er ofte omtalt som «hallusinogene stoffer». Det betyr at de aller fleste vil få uvanlige sanseopplevelser hvis de er påvirket av disse stoffene.

Flere andre rusmidler kan også gi tilstander som til forveksling ligner på hallusinasjoner, vrangforestillinger eller maniske symptomer som de man kan oppleve ved en psykotisk eller bipolar lidelse episode. Spesielt cannabis, amfetaminer og kokain er stoffer med psykoseutløsende egenskaper.

Forskjellen mellom en rusutløst psykose og andre psykoser (eller mani) er at symptomene ved en rusutløst psykose forsvinner ganske fort etter at stoffet er ute av kroppen. Det kan variere hvor lang tid dette tar. Det vil avhenge av type rusmiddel man har brukt, hvor mye og over hvor lang tid.

Hvis symptomene varer i flere uker og kanskje til og med måneder etter at man har sluttet å bruke stoffet, kan det være at det ikke lenger dreier seg om en rusutløst psykose. Da kan man ha utviklet en psykotisk eller bipolar lidelse. Forskning har også vist at man er mer utsatt for å få en psykoselidelse hvis man har opplevd en eller flere rusutløste psykoser.

Hvis du merker at du har lett for å få psykoselignende opplevelser når du bruker et rusmiddel, er dette en god grunn til å være ekstra forsiktig, og helst avstå helt fra å ruse deg. Det gjelder også hvis du har noen i familien med en psykotisk eller bipolar lidelse. Da kan du ha en genetisk sårbarhet som gjør deg mer utsatt for å utvikle lidelsen selv, og kanskje også ha en større sårbarhet for å utvikle skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler.

Det kan være vanskelig å gjøre noe med dette på egenhånd, men her finnes det hjelp å få. Ta sjansen på å snakke med din behandler eller fastlege om dette. De kan henvise videre til noen som kan hjelpe deg.