Tidlige tegn på psykose

De fleste merker forandringer i tankene og følelsene sine før de får en psykose. Dette kan påvirke hvordan man fungerer i hverdagen. Slike forandringer kalles ofte tidlige tegn på psykose.

Hvilke forandringer man opplever, er forskjellig fra person til person. Psykoser kan utvikle seg raskt eller over tid, fra dager og uker til flere år.

For noen vil forandringene utvikle seg til klare psykosesymptomer. Andre personer opplever slike forandringer uten at de får en psykose. Det er uansett lurt å søke hjelp raskt ettersom dette ofte dreier seg om symptomer som gjør hverdagen din vanskelig.

Tidlig hjelp for psykiske helseplager er viktig og kan hjelpe deg til å unngå mer alvorlige plager i fremtiden.

Tidlige tegn på psykose

Forandring i følelser og opplevelser

 • Angst
 • Depresjon, noen kan også få selvmordstanker
 • Irritasjon, sinne
 • Hektisk og «giret»
 • Likegyldighet, «flat» i følelsene
 • Humørsvingninger
 • Mindre energi, interesse og motivasjon
 • Forvirring
 • Uvirkelighetsfølelse knyttet til seg selv, verden og/eller andre mennesker

Forandringer i sanseopplevelser

 • Endringer i det man ser, hører, lukter, smaker eller føler. For eksempel kan lyder, lys eller farger oppleves sterkere eller forvrengt
 • Illusjoner og hallusinasjoner. F.eks. kan man høre en stemme som andre ikke hører eller en kan oppleve at ting ser ut som noe de ikke er, f.eks. en stein ser ut som en katt

Forandring i hva man tenker på

 • Blir veldig opptatt av et nytt tema, ofte dreier det seg om filosofiske eller religiøse idéer
 • Blir mer mistenksom til andre, tenker at man kanskje blir overvåket
 • Blir opptatt av uvanlige, kanskje «skjulte» sammenhenger, f.eks. konspirasjonsteorier
 • Føler seg spesiell og annerledes, kan få tanker om å ha spesielle evner, f.eks. at man kanskje kan lese andres tanker
 • Lurer på om egne tanker og handlinger påvirkes av noe eller noen utenfor en selv

Forandring i hvordan man tenker

 • Vansker med oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse
 • Tankene roter seg til, man «mister tråden»
 • Tankekjør, det vil si mange tanker som «går i hundre»
 • Tankeblokk, det vil si at tankene stopper opp
 • Tvangstanker

Forandring i hvordan man oppfører seg

 • Trekker seg unna venner og familie
 • Kutter ut trening og hobbyer, holder seg hjemme
 • Gjør det dårligere på skolen eller jobben
 • Søvnforstyrrelser; sover dårlig eller snur døgnet
 • Snakker om eller skriver ting som andre ikke forstår
 • Reagerer på måter andre ikke forstår, f.eks. at man plutselig ler eller blir sint uten at det passer med situasjonen

Søk hjelp tidlig!

Noen av disse tidlige tegnene kan mange mennesker oppleve, f.eks. at man i perioder har angst eller depresjonssymptomer, og gjør det dårligere på skole eller jobb. Andre tegn er ikke fullt så vanlige, f.eks. forstyrrelser i sanseopplevelser, forvirring og nye, «rare» idéer.

Det kan være vanskelig å vite når man bør søke hjelp og når det ikke er så nødvendig. Dette fører til at mange utsetter å søke hjelp for lenge. Mange går derfor med svært plagsomme symptomer i lang tid, og det kan svekke muligheten for bedring. Nettopp derfor er det lurt å søke råd raskt, hvis man opplever noen av disse tidlige tegnene.

Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Jo flere av de tidlige tegnene man opplever, jo viktigere er det å søke hjelp.

Hvorfor får man psykose?

Det er som regel ikke én, men flere årsaker til at man utvikler psykose. Disse årsakene kan dels handle om sårbarhet og dels om stress. Noen mennesker kan ha en høy sårbarhet for psykose, mens andre har lavere sårbarhet. Denne sårbarheten er ofte medfødt eller har oppstått tidlig i livet.

Likevel er ikke sårbarhet nok for å utvikle psykose. For de fleste som får en psykose for første gang, skjer dette i en periode der man opplever stress. Stress er alt som oppleves belastende, for eksempel å miste kontroll eller mislykkes med noe. Hva som oppleves som stress, er forskjellig fra person til person.

Mennesker som har høy sårbarhet for psykose tåler gjerne mindre stress enn de som har lav sårbarhet. Det er vanlig å tenke seg at sårbarheten forsterkes av det stresset man opplever, og at dette sammen kan føre til psykose.

Sårbarhet og stress kan handle om forskjellige ting. Her er noen eksempler:

Sårbarhet

 • Arvelig og medfødt sårbarhet – andre i familien har eller har hatt psykose.
 • Medfødt sårbarhet som ikke er arvelig. For eksempel kan mor ha vært syk under svangerskapet, eller det oppsto komplikasjoner under fødselen.
 • Traumer i barndommen – for eksempel seksuelle overgrep eller alvorlig mobbing.

Stress

 • Brudd med en kjæreste, miste noen du er glad i, konflikter med familie eller venner, ensomhet, at man ikke klarer studier eller jobb osv.
 • Store forandringer i livet – for eksempel å flytte til et fremmed sted, begynne studier, dra i militæret.
 • Traumer – for eksempel vold, overgrep, katastrofer og lignende.
 • Mangel på søvn, bruk av rusmidler, fysiske sykdommer.

Sannsynligheten for å utvikle psykose er større når man opplever alvorlig/mye stress og vonde følelser som angst, depresjon eller store svingninger i humøret. Stress som varer lenge øker også sjansen for psykose.

Litt ekstra om rus og fysisk sykdom

Noen rusmidler kan gi psykosesymptomer uten at man har en sårbarhet. For eksempel kan man oppleve hallusinasjoner hvis man tar LSD. Når stoffet er ute av kroppen, forsvinner symptomene som regel.

Hvis man har en sårbarhet for psykose, er det en større sjanse for å bli psykotisk av rusmidler som andre tolererer. Dette gjelder spesielt for cannabis. Har du blitt psykotisk i forbindelse med rusbruk, er det viktig å ta hensyn til dette.

Noen fysiske sykdommer kan også gi psykotiske symptomer, særlig hos eldre. Eldre mennesker kan bli psykotiske av lettere infeksjoner, som for eksempel en urinveisinfeksjon. I en utredning er det derfor vanlig å undersøke om man har brukt rusmidler eller kan ha kroppslige sykdommer.

Hvordan kan stress føre til psykose?

Stress påvirker kroppen og hjernen vår. Når vi blir stresset, settes det gang en stressrespons i kroppen. Stressresponsen gjør at vi kan reagere raskt på noe som oppleves truende. For personer med høy sårbarhet for psykose, skal det mindre til før en kraftig stressrespons settes i gang. Dette kan antagelig være medfødt hos noen.

For andre kan det skyldes at traumer i barndommen har gjort hjernen og kroppen ekstra følsom for stress. For personer med høy sårbarhet for psykose kan stressfølelsen være sterk og vare i lang tid. Dette kan føre til at man blir mer på vakt og opplever verden annerledes.

Mange kjenner seg forvirret og kanskje redd på grunn av disse opplevelsene. Hvis dette varer over tid, kan evnen til å skille fantasi fra virkelighet bli dårligere. Det kan føre til psykotiske symptomer som vrangforestillinger.