Rett til å medvirke i valg om egen behandling

Du har rett til å medvirke i valg om egen behandling.

Verktøyet Velg riktig behandling for psykose (helsenorge.no) er laget for deg som har en psykoselidelse, og her kan du sammenligne de ulike behandlingsmulighetene. Det kan hjelpe deg å få nok kunnskap til å ta et informert valg, og finne den løsningen som passer best for deg.