Til pårørende

Pårørende er en viktig ressurs for personer som opplever psykose, og de søker og trenger kunnskap om det som skjer. Her er  informasjon og verktøy som kan være nyttige.