Barn som pårørende til psykisk syke

Noen ganger er det barn som er pårørende til personer som er psykisk syke.

Her har vi samlet en del informasjon om hvordan man kan ivareta barna dersom man er psykisk syk selv, eller om hvor du selv kan søke hjelp og råd dersom du er barn og selv pårørende.

Mer informasjon

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Når barn blir pårørende (helsenorge.no)

Brosjyre til barn med foreldre som har en psykisk lidelse eller rusproblem: Mor/FarErSyk_brosjyre.indd (kognitiv.no)

MEG OGSÅ – app for barn og unge når en i familien er alvorlig syk, MEG OGSÅ – app for barn og unge når en i familien er alvorlig syk – YouTube

Håndbok for foreldre med psykiske vansker – hvordan snakke med barna dine. Laget av Voksne for barn. Hvordan hjelper jeg barnet mitt? jesper_dvd_veileder.indd (vfb.no)

Verktøy for samtale med barn som er pårørende. Samtaleguiden er for deg som møter barn som pårørende i din hverdag – i nabolaget, på skolen, i barnehagen, på trening eller andre steder. Laget av BarnsBeste. Artikkel om «Snakketøyet» Nytt verktøy for samtaler med barn som er pårørende – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Rundskriv om barn som pårørende. Rundskrivet omhandler bestemmelser i helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a) som regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende og pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell. Laget av Helsedirektoratet: Informasjon og støtte til barn som pårørende – Helsedirektoratet

Film: Å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig. Heidi Svendsen Tessand: Å snakke med barn og ungdom om at mamma eller pappa har det vanskelig – Erfaringskompetanse.no