Er du bekymret for at noen du kjenner har selvmordstanker?

Det kan være skremmende at noen man kjenner kanskje har tanker om å ta livet sitt. Som venn, familiemedlem eller nær person kan man bli usikker på hva som er det riktige å gjøre.

Ingen andre kan være ansvarlige for at noen tar livet sitt. Likevel er det viktig å vite at mennesker som har tanker om å ta livet sitt, ofte føler sterk håpløshet og ensomhet. Derfor kan du yte førstehjelp ved å være et medmenneske som bryr seg, lytter og viser omsorg. Du kan også motivere personen til å oppsøke profesjonell hjelp og være tilstede til hjelpeapparatet er på plass. Ikke stå alene om omsorgen. Be alltid om hjelp fra andre hvis du er usikker på situasjonen eller det oppstår en krise. Du kan kontakte legevakt, fastlege eller annet behandlingssted. Du kan også kontakte krise- og hjelpetelefoner. Det er bedre å be om hjelp en gang for mye enn en gang for lite. Her er noen råd om hvordan du kan håndtere en slik situasjon:

Ta risikotegn på alvor. De fleste som tar livet sitt snakker om det på forhånd.

Risikotegn kan være at personen

 • snakker om døden eller har et ønske om å dø,
 • leser om selvmordsmetoder eller skaffer seg selvmordsmetoder,
 • viser negative forandringer i tanker, følelser eller atferd,
 • gir uttrykk for sterk håpløshetsfølelse eller manglende grunner til å leve.

Snakk med personen det gjelder. Selvmordstanker kan ha mange årsaker, men ofte vil personen ha nytte av å sortere tankene sine. Å snakke med noen kan være oppklarende og bryte negative tankemønstre.

 • Fortell at du er engstelig og hvorfor du er det.
 • Vær direkte og still konkrete og klargjørende spørsmål. Spør om personen har det så vanskelig at han eller hun tenker på å ta livet sitt.
 • Hvis personen har tanker om å ta livet sitt, må du ta det på alvor. Si at dette gjør deg bekymret.

Viktige spørsmål å få svar på når noen har tanker om å ta livet sitt:

 • Har personen planlagt hvordan han eller hun skal ta livet sitt? Har personen begynt å forberede dette?
 • Har personen de tingene som skal til for å gjennomføre planen?
 • Har personen tenkt å gjennomføre denne planen (nå)?

Hvis personen svarer JA et av på disse spørsmålene:

 • Tilkall lege eller annen hjelp. Hvis personen har en behandler (for eksempel psykolog eller psykiater), ta kontakt med ham eller henne. Ved akutt selvmordsfare, ring TLF 113.
 • Tilkall hjelp selv om personen selv ikke ønsker det. Forklar at du ønsker å hjelpe, at du ikke ønsker at han eller hun skal dø.
 • Hvis mulig, fjern selvmordsmetoder og begrens tilgang til alkohol og andre rusmidler.
 • Ikke gå fra personen – vær til stede til profesjonelle hjelpere har kommet til.
 • Ta vare på deg selv. I etterkant bør du snakk med noen om det som har skjedd, helst noen med kunnskap om selvmordsproblematikk.

Hvis personen svarer NEI på spørsmålene:

Situasjonen er trolig ikke akutt, men kan likevel være alvorlig. Derfor bør du fortsatt være der for ham eller henne.

Å hjelpe en person med psykisk lidelse og selvmordstanker kan være krevende. Be om hjelp og støtte fra andre. Du kan si til personen at dette er for vanskelig for deg alene.

Alle som snakker om selvmord bør få hjelp fra helsepersonell. Motiver personen til kontakt med en behandler, for eksempel psykolog eller psykiater. Hvis personen ikke har en behandler fra før, kan han eller hun få henvisning fra fastlegen eller legevakt.

Kilder

Velg å leve – Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Oslo: Helsedirektoratet (2013).

Krisehjelp (nssfinfo.no)

Aktuelle forebyggingsprosjekter ved NSSF – Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (uio.no)