Tips på veien framover

Når du har startet på bedringsprosessen, finnes det noen råd på veien, og noen temaer det kan være fint å vite litt om.

Både dette med stress, opplevelse av stigma og kognitive vansker kan være utfordrende. Søvn, fysisk aktivitet og kosthold er viktige nøkler i bedringsprosessen. Ikke minst er det viktig å opprettholde kontakten med venner, noe som kan være utfordrende når man er syk. Men det finnes gode råd og hjelp. Kanskje du finner noe som kan være nyttig i denne seksjonen.

Husk også å lese kapittel 5 som handler om bedring.