Fysisk aktivitet gir bedre psykisk helse

Det er påvist at mosjon får hjernen til å utløse stoffer som får deg til å føle deg bra. Mange opplever at de med aktivitet kjenner mindre angst og depresjon, får bedre søvn, mer energi og utholdenhet og bedre selvtillit.

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig med tanke på å forebygge fysiske sykdommer slik som hjerteproblemer, kreft, overvekt eller sukkersyke, men kan også hjelpe mot psykiske plager.

Andre plager man også kan ha, for eksempel å høre stemmer, kan under aktiviteten kjennes mindre plagsomme enn vanlig.

Vanskelig å komme i gang?

Dette kan skyldes flere ting som at en har mindre energi, vansker med motivasjon, mindre opplevelse av glede ved aktiviteter eller generelt sliter med dårlig søvn når man er psykisk syk.

Noen opplever også store vansker med å være blant andre mennesker, eller opplever at medisiner de tar også gjør det vanskelig å komme i gang med ting. Dette er uheldig, spesielt fordi vi vet at aktivitet har vist seg å være noe av det som har best effekt på den psykiske helsen vår.

Hva slags aktiviteter kan jeg gjøre?

Fysisk aktivitet innebærer enhver aktivitet hvor en beveger seg, altså at en bruker kroppen. Det kan være hva som helst, for eksempel å gå tur, stelle i hagen, yoga, svømming, fotball osv.

Det spiller stort sett ingen rolle akkurat hva det er, så lenge du liker det og opplever at det er bra for deg.

Hvis du har en fysisk sykdom, som for eksempel astma eller sukkersyke, kan det være lurt å snakke med din lege om dette i forbindelse med oppstart av trening eller økt fysisk aktivitet.

Hvor mye bør jeg være aktiv?

Akkurat hvor mye er ikke så viktig i starten så lenge du kommer i gang.

For eksempel kan det holde med å gå en liten tur en gang i uken. Etter hvert kan man øke lengden og hyppigheten. Generelt anbefales det å være fysisk aktiv minst 30 minutter hver dag med moderat til høy intensitet.

Moderat intensitet tilsvarer aktivitet som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel ved å gå litt raskere. Høy intensitet tilsvarer aktivitet som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.

Du behøver ikke være aktiv i 30 minutter sammenhengende, men gjennom dagen. For eksempel kan du dele det opp i økter på ti minutter, enten det er å gå litt raskere til butikken eller å spille Wii tennis.

For noen vil det på grunn av helsemessige begrensninger være vanskelig å få til det som er anbefalt generelt. Det viktigste er uansett at du forsøker å gjøre noe regelmessig, fremfor ingenting.

Hvordan komme i gang?

Hva som er riktig nivå eller form for aktivitet kommer an på deg og dine interesser. Det viktigste er at det er noe du liker.

Dette kan være å gå små turer i nabolaget, gå eller sykle i stedet for å ta bussen, bowle med venner eller melde seg på aktivitetsgrupper eller annen organisert idrett.

Når det er utfordrende å komme i gang med en aktivitet, kan det ofte være lurt at du til å begynne med får hjelp av noen.

Dette kan for eksempel være en venn, din behandler eller sykepleier i bydelen eller andre i ditt nettverk som kan være med regelmessig. Mange kommuner tilbyr også forskjellige aktiviteter med et variert innhold. Et eksempel er tilbudet «Aktiv på Dagtid» som finnes i mange kommuner.

Snakk med din behandler om hvilke aktiviteter som er mulige der du bor. Sammen kan dere forsøke å finne ut av hva som skal til for å hjelpe deg til å være mer aktiv. Det finnes også en del nye mobilapper som kan hjelpe deg med å få til regelmessig aktivitet eller trening.

Tips og råd

Gå eller sykle

Gå eller sykle i stedet for å ta bussen eller kjøre bil

Gjør noe med andre

Gjør noe aktivt sammen med andre, for eksempel en god venn

Lag oversikt over aktiviteten din

Skriv ned hvor mye og ofte du er aktiv

Musikk mens du trener

Lytt til musikk du liker mens du trener

Sett deg egne mål

Lag deg en liten plan med små mål du har lyst til å oppnå

Kilder

Fysisk aktivitet – Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling.pdf (helsedirektoratet.no)

Anbefalinger om kosthold ernæring og fysisk aktivitet.pdf (helsedirektoratet.no)