Hvordan håndtere kognitive vansker?

Mange med psykoselidelse og bipolar lidelse opplever vansker med å konsentrere seg, huske ting, tenke fort nok, planlegge eller organisere. Dette kalles kognitive vansker.

Det er flere ting personer med kognitive vansker og deres nærmeste kan gjøre for å håndtere disse vanskene. Det kan være tiltak i form av tilrettelegging både hjemme, i behandling og på skole og i arbeid.

Det finnes råd om hvordan man kan gå frem for å håndtere kognitive vansker i heftet  Kognitiv svikt ved psykoser_2010