Stigmatisering

Fordommer mot psykisk lidelse og diskriminering av personer med psykisk lidelse forekommer.

Dette ser vi i media, der for eksempel psykose stort sett omtales i tilknytning til vold og uberegnelighet.

Offentlig stigma. Vi vet at fordommer (negative holdninger) mot psykisk lidelse, og diskriminering (negativ atferd) av personer med alvorlig psykisk lidelse forekommer.

Vi vet også at det er vanskeligere for folk med en kjent alvorlig psykisk lidelse å få seg arbeid eller leie bolig. Forskning viser at denne typen fordommer og diskriminering i stor grad skyldes manglende kunnskap og uvitenhet om psykoselidelse og bipolar lidelse. Det er derfor viktig med holdningskampanjer der befolkningen informeres om psykiske lidelser for å bekjempe fordommer og diskriminering av alvorlig psykisk lidelse.

I England har de hatt en antistigma-kampanje gående siden 2007 som har hatt stor suksess. Ved bruk av informasjon om psykisk lidelse som er formidlet via TV, radio, aviser og plakater på busser og tog, har de nådd ut til 85 % av befolkningen. Bruk av humor og kjente personligheter som står frem med psykisk lidelse har vært virkemidler. Denne kampanjen har ført til økt kunnskap om psykisk lidelse og mindre fordommer og diskriminering i befolkningen.

Selvstigma. Vi vet at stigmatisering fra omgivelsene (offentlig stigma) kan føre til at noen også får fordommer mot sin egen lidelse og seg selv.

For eksempel kan noen tro at de ikke kan bli bedre, at de ikke kan jobbe eller at de er farlige. Dette kalles selvstigma og viser seg å hindre bedringsprosessen. Det er derfor veldig viktig å ta opp med behandleren din hvis du møter på negative holdninger fra omgivelsene.

Dine negative tanker om sykdommen og begrensningene dette fører til for deg, bør også drøftes med behandler. Snakk også med behandleren din hvis du er usikker på når, hvor og med hvem du skal være åpen om dine psykiske vansker.

Mer informasjon

I NRK serien «Ikke spør om det» er det laget en veldig fin episode om schizofreni som vi anbefaler: Ikke spør om det – 4. Schizofreni (Sesong 2) – NRK TV